Ansökan om medel ur Socialnämndens donationsfonder

Dags att söka medel ur Socialnämndens donationsfonder.
Ansökan avseende år 2018 ska vara Socialnämnden tillhanda senast
2018-04-30 för att tas upp på nämndens sammanträde i juni 2018.
Ansökan skickas till Härjedalens kommun, Socialförvaltningen, 842 80 Sveg.
För mer information om fonder läs mer här: 

Ansökan om fondbidrag 2018

Socialnämnden beslutar om utdelning från följande fonder:

  • Eriksson-Esbjörnssons fond, Ytterhogdals f.d. kommun
  • Ingrid Halvarssons fond, Lillhärdals f.d. kommun
  • Södergrens donationsfond, Tännäs f.d. kommun
  • Svegs sjukhus samfond


För Eriksson-Esbjörnssons, Ingrid Halvarssons och Södergrens fonder

gäller följande bestämmelser:

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i den kommundel fonden gäller för. Avkastning får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.
Ändamål:
Att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt
andra behövande.


För Svegs sjukhus samfond gäller följande bestämmelser:

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i Härjedalens kommun. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel eller till kostnader som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Ändamål:

  • Ersättningar för vård i allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum.
  • Täckande av kostnader för eftervård som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.
  • Bidrag till kostnader för ortopediska hjälpmedel.
  • Bidrag till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av.
  • Täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.


Utdelning av fonderna sker vid socialnämndens möte i juni 2018.
 
Ansökningsblankett:PDF (pdf, 92.4 kB)

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-23 10.29
av Åsa Evertsdotter