Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta

Kontaktuppgifter avgiftshandläggare. 

Tfn 0680-169 13, vardagar kl 10:00 — 12:00
E-post: avgiftshandlaggare@herjedalen.se

Besök bokas via telefon eller mail. Du kan även lämna ett meddelande i växeln 0680-161 00
om du vill bli kontaktad av en handläggare.

Högsta avgift (maxtaxa)

Den högsta avgift som kommunen totalt kan ta ut för hemtjänst, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård är
2 089 kr per månad under 2019

Avgifter från 1 januari 2019

Nivå

Vårdtimmar/månad

Avgift/månad

1

0---9

689 kr

2

10---24

1 357 kr

3

25---

2 089 kr


Trygghetslarm         208 kr/månad
Korttidsboende vård  68 kr/dygn
Korttidsboende mat 108 kr/dygn

Minimibelopp - Förbehållsbelopp
Beräkningen av  avgiften utgår ifrån hemtjänstmottagarens  inkomster, minus de utgifter som ingår i det s.k. minimibeloppet, som för 2019 är 5 249 kronor per månad för ensamstående och 2 x 4 435 kronor per månad för makar/sambor. Till minimibeloppet läggs den faktiska bostadskostnaden vilket, tillsammans med minimibeloppet, bildar förbehållsbeloppet. I de fall inkomsterna skulle understiga förbehållsbeloppet, utgår ingen avgift.

I minimibeloppet ingår utgifter för:‌

Livsmedel

Kläder och skor

Hygien

Förbrukningsvaror

Möbler och husgeråd

Dagstidning och telefon

Hemförsäkring

Hushållsel

Resor

Tandvård

Läkemedel

Öppen hälso- och sjukvård

Fritid


Ovanstående utgifter + bostadskostnaden = förbehållsbeloppet

Du är själv skyldig att lämna uppgift om ändrade förhållanden som kan komma att påverka beräkningen av din avgift,       t ex. inkomst, bostadstillägg eller boendekostnad.

Ändringsanmälan för beräkning av avgiftPDF (pdf, 169.8 kB)

   
Rätt att överklaga
Beslut om avgifter och förbehållsbelopp kan överklagas till förvaltningsrätten. 

Du kan även läsa mer i

Riktlinjer för avgiftshandläggningPDF (pdf, 318.6 kB) 

Broschyr Maxtaxa 2019PDF (pdf, 918.8 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-16 13.18
av Maria Wallin-Larsson