Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta

Kontaktuppgifter avgiftshandläggare. 

Tfn 0680-169 13, vardagar kl 10:00 — 12:00
E-post: avgiftshandlaggare@herjedalen.se

Besök bokas via telefon eller mail. Du kan även lämna ett meddelande i växeln 0680-161 00
om du vill bli kontaktad av en handläggare.

Högsta avgift (maxtaxa)

Den högsta avgift som kommunen totalt kan ta ut för hemtjänst, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård är
2 044 kr per månad under 2018

Avgifter från 1 januari 2018

Nivå

Vårdtimmar/månad

Avgift/månad

1

0---9

674 kr

2

10---24

1 328 kr

3

25---

2 044 kr

 

För trygghetslarm betalar man en avgift om 203 kr/månad.

Minimibelopp - Förbehållsbelopp
Beräkningen av  avgiften utgår ifrån hemtjänstmottagarens  inkomster, minus de utgifter som ingår i det s.k. minimibeloppet, som för 2018 är 5 136 kronor per månad för ensamstående och 2 x 4 340 kronor per månad för makar/sambor. Till minimibeloppet läggs den faktiska bostadskostnaden vilket, tillsammans med minimibeloppet, bildar förbehållsbeloppet. I de fall inkomsterna skulle understiga förbehållsbeloppet, utgår ingen avgift.

I minimibeloppet ingår utgifter för:‌

Livsmedel

Kläder och skor

Hygien

Förbrukningsvaror

Möbler och husgeråd

Dagstidning, telefon, TV-avgift

Hemförsäkring

Hushållsel

Resor

Tandvård

Läkemedel

Öppen hälso- och sjukvård

Fritid

 

Ovanstående utgifter + bostadskostnaden = förbehållsbeloppet

   
Rätt att överklaga
Beslut om avgifter och förbehållsbelopp kan överklagas till förvaltningsrätten. 

Du kan även läsa mer i
Riktlinjer för avgiftshandläggningPDF (pdf, 123.9 kB)

Broschyr Maxtaxa 2018PDF (pdf, 244.8 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-03 08.57
av Anna Elfqvist