Provrörsbefruktning

Bidrag till provrörsbefruktningar

Information om bidrag till IVF- eller ICSI-behandlingar

Bakgrund    
Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun har beslutat att kommunen fr o m 2003 skall ge bidrag till provrörsbefruktning. Kommunen har i många år haft ett negativt födelsenetto. Denna åtgärd är ett sätt att öka barnafödandet i kommunen, men det är samtidigt en viktig mänsklig insats för de par som söker denna hjälp.

Landstingets anslag för provrörsbefruktning räcker för närvarande bara till att behandla 7-8 par per år. Det är medicinska bedömningar som ligger till grund för möjligheten att få genomföra behandlingen och kommunen samverkar därför med Kvinnokliniken vid Östersunds sjukhus och den gynekolog kliniken anvisar.

Förutsättningar för bidrag
Paret skall båda vara mantalsskrivna i Härjedalens kommun. Bidrag ges för behandlingar som utförs efter den 1 januari 2003. Paret skall ha genomgått s k fertilitetsundersökning vid Kvinnokliniken eller hos anvisad gynekolog.

Läkare skall ha gjort bedömningen att paret är lämpliga för IVF- eller ICSI-behandling.
Paret skall vara placerat i landstingets kö för behandling.
Bidraget avser kostnaden för behandlingen. Kommunen svarar för två behandlingar. Kommunen svara inte för kostnader för resor, boende och övriga kringkostnader i samband med behandlingen.    

Ansökan lämnas inför varje behandling. Bidrag kan endast lämnas inom ramen för kommunens årliga anslag till verksamheten.

Administration och sekretess      
Blankett för ansökan (Bilaga 1) finns på Kvinnokliniken och hos anvisad gynekolog. Efter ansökan från paret och yttrande från gynekolog går blanketten till en handläggare på socialförvaltningen som kontrollerar mantalsskrivningsort och utfärdar en ansvarsförbindelse (Bilaga 2). Ansvarsförbindelsen skickas till anvisad gynekolog och paret underrättas om detta genom brev.    

Praktiska och medicinska frågor får därefter lösas i samverkan mellan paret och anvisad gynekolog. Efter behandlingen sänds faktura till Härjedalens kommun, socialförvaltningen, 842 80 Sveg.    

Ansökan om IVF- eller ICSI-behandling är sekretesskyddad och handläggningen är avskild från övrig verksamhet inom socialförvaltningen. Paret och deras ansökan registreras inte i något socialregister.    

Information om bidragsmöjligheten sprids till Kvinnokliniken vid Östersunds sjukhus, anvisad gynekolog och barnmorskorna i Härjedalen.  

Vid ytterligare frågor ta kontakt med

Gynekolog Ove Jörgensen,
Telefon: 063-10 60 55

eller

Socialtjänstens reception
Telefon: 0680-161 40, kl 10:00-14:30
E-post: sociala@herjedalen.se


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-10 13.29
av Helena Lindell