3. Hur ansöker jag?

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd behöver du fylla i och lämna in en ansökningsblankett. Den kan hämtas på Medborgarhuset i Sveg, på lokalkontoren (Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal) eller längre ner på denna sida. När du lämnat in den kommer du att bli kontaktad av en handläggare som då bokar tid för ett möte.

Önskar du ytterligare information kan du ringa till socialkontorets reception på telefonnummer 0680-161 40.

 
För att vi ska kunna utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd måste du lämna in:

1. Inkomstuppgifter från de tre senaste månaderna
   -      Lön efter skatt
   -      All ersättning och bidrag från Försäkringskassan
   -      ALFA- eller a-kassa
   -      Studiemedel
   -      Skatteåterbäring
   -      Andra ersättningar

2. Senaste deklarationen från Skatteverket. Saknar du den kan du beställa en ny på Skatteverket telefonnummer 0771-567 567 eller hämta på Skatteverkets servicekontor i Sveg.

3. Ekonomisk översikt från bank/banker där alla dina konton finns med.

4. Kontoutdrag från alla dina konton för de tre senaste månaderna.

5. Hyreskontrakt och hyresavi.

6. Vid arbetslöshet: Intyg från arbetsförmedlingen och beslut om ALFA- eller a-kassa.

7. Vid sjukdom: Läkarintyg och högkostnadskort.

8. Kvitton eller fakturor på de utgifter som du söker bistånd för.

 
Läs noga igenom texten under Försäkran och underskrift. Där står vilka kontakter som kan komma att tas för att utredningen ska kunna genomföras samt att du är skyldig att lämna sanningsenliga och fullständiga upplysningar. Om du skriver under din ansökan och det sedan framkommer att du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan en polisanmälan bli aktuell.

Broschyr "Bra att veta om ekonomiskt bistånd"PDF (pdf, 432 kB)

Ansökningsblankett för ekonomiskt biståndPDF (pdf, 401.4 kB)

 

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-08 15.54
av Maria Wallin-Larsson