Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta

Kommunfullmäktige beslutade, 2013/§185, att på rådets förslag ändra brukarrådets namn till Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF).

HRPF är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer/-handikapporganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

HRPF är inte beslutande utan ska vara ett remissorgan och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör äldre och funktionshindrade.

Se reglementePDF (pdf, 15.8 kB)

"Den nya konventionen"

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-11 10.16
av Henry Jonasson