Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta

Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, HRPF, är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

HRPF är inte beslutande utan är ett remissorgan och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör äldre och funktionshindrade.

Se reglementePDF (pdf, 15.8 kB)

"Den nya konventionen"

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-21 10.31
av Åsa Evertsdotter