2018-12-10 13.59

Bolag tar över vatten, avlopp, slamtömning och renhållning

Den 1 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs AB över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning i Bergs och Härjedalens kommuner. Vatten och miljöresurs är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Bolaget har bildats för att klara framtida utveckling inom VA- och miljöområdet till exempel att rusta åldrande anläggningar, leva upp till ökade miljökrav, klimatanpassning och framtida investeringsbehov.

Nya kontaktvägar

Från 2 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs emot frågor om kommunalt vatten och avlopp, slamtömning, sophämtning och avfall på telefon 010-25 15 315. Till årets slut fungerar kommunens kundtjänst 0680-163 00.

Året ut finns information på kommunens webbplats. Från 2019 finns informationen på den nya webbplatsen www.vattenmiljoresurs.se.

Besluten som ledde fram till VA-bolaget

 VA-bolagets styrelse utsedd

Beslut i kommunfullmäktige 27 november 2017 om samverkan mellan Bergs och Härjedalens kommuner, ärende 216.PDF (pdf, 1.9 MB)

Beslut om förstudie att bilda gemensamt bolag med Bergs kommun 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-10 13.59
av Åsa Evertsdotter