2019-01-18 11.35

Alla barn i centrum stärker relationen föräldrar-barn

Utbildningen ABC - alla barn i centrum vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år som vill stärka relationerna med sina barn.

Tillsammans diskuterar gruppen hur man kan stärka relationerna mellan föräldrar och barn genom att fokusera på det som fungerar bra i relationerna. De lärdomar och insikter som kommer fram praktiserar deltagarna hemma.

Utbildningen omfattar fyra träffar. Första träffen är obligatorisk.

Plats
Svegs hälsocentral, Familjecentralen plan 1.

Tider för träffarna
Onsdag 20 mars 17–19.30
Onsdag 3 april 17.00–19.30
Onsdag 17 april 17.00–19.30
Onsdag 8 maj 17.00–19.30

Anmälan görs senast 13 mars till dem som leder träffarna
Anki Trygg, förskollärare, 072-226 41 98
anki.trygg@zonline.se

Ingeborg Johansson, familjepedagog, 070-625 17 20
ingeborg.johansson@herjedalen.se

Välkommen!

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-18 11.35
av Åsa Evertsdotter