2018-07-11 14.55

1,5 miljoner till Överhogdalsbonaderna

Överhogdals byalag har beviljats projektstöd för
överhogdalsbonaderna med budskap från vikingatiden. Projektets budget är på 1,5 miljoner kronor och finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014-2020, länsstyrelsens bygdemedel, Leader Hälsingebygden och egen finansiering. Härjedalens kommun är delfinansiär i Leader Hälsingebygden.

Pengarna ska användas till att stärka Överhogdalsbygdens möjlighet till tillväxt genom att utveckla Överhogdals forngård och skapa nya turistiska produkter i samarbete med andra aktörer i Härjedalen.

Pengarna ska användas till ett nytt kök och serveringslokaler, en byggnad med upplevelser för barn, filmer och ett bibliotek som anknyter till Överhogdal och bonaderna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-07-11 14.55
av Åsa Evertsdotter