2017-01-18 11.13

Utbildningsdag om samer

Härjedalens kommun stod under tisdagen som värd för en utbildningsdag om samer. Inbjudna var anställda och politiker i Älvdalens, Bergs och Härjedalens kommuner. Syftet med utbildningen var att sprida kunskap och skapa bättre förståelse om förutsättningarna som samerna har.

Flera föreläsare var inbjudna bland andra Ewa Ljungdahl, arkeolog och författare, som föreläste om ”De tysta spåren” samisk kulturlandskap. Inger Marit Eira Åhrén, psykiatrisk sjuksköterska, från SANKS- samisk nationellt kompetenssenter i Norge föreläste om ”När olikheter blir osynliga” samisk kulturförståelse ur ett hälsoperspektiv.

Efter lunchen fortsatte Kerstin Lilja, medlem i Tåssåsens sameby, som berättade om rennäringen och vardagslivet i en sameby. Karin Rensberg Ripa, samisk samordnare i Härjedalens kommun, avslutade dagen och berättade om kommunernas uppdrag i det samiska arbetet.

Här ses de samiska samordnarna för Älvdalens, Härjedalens och Bergs kommuner, Malin Ripa, Karin Rensberg Ripa och Jeanette Kråik.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-01-18 11.13
av Ingela Kälvedal