2017-12-01 08.50

Matsalar ställs om i kommunen

Senioren

Senioren, Mobacka och Fjällglimten håller på att ställas om från särskilda boenden till lägenhetsboenden utifrån beslut i Kommunfullmäktige. Detta innebär att de som flyttat in efter beslutet har ett vanligt hyreskontrakt med Härjegårdar och, vid behov, beviljad hjälp från hemtjänsten. De som bor där och är beviljade särskilt boende har fortfarande den insatsen kvar. Insatsen utförs av samma personalgrupp som tidigare.

Kommunstyrelsen har beslutat om en kostorganisation som är inriktad på tillagning och distribution av mat. I den nya organisationen ingår inte längre bemanning av mottagningsköken på de boenden som är under omställning. För kunder inom hemtjänsten innebär detta att maten beställs och distribueras i form av matlådor via hemtjänstens personal. För de som är beviljade särskilt boende kommer gemensamma måltider att serveras av personalen på boendet. Närmare information om detta har gått ut till de som är berörda.

Se meraPDF (pdf, 158 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-01 08.50
av Henry Jonasson