2017-04-20 11.13

Krisberedskapsveckan 2017

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, med fokus på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Första Krisberedskapsveckan äger rum 8–14 maj 2017. I Jämtlands län samarbetar Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna. På kommunernas webbsidor kan man bl.a. läsa om hur man klarar sig själv de första 72 timmarna. Olika aktiviteter kommer också ske runt om i länet. Håll utkik på kommunernas webbsidor för att se vad som händer nära dig.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-20 11.13
av Henry Jonasson