2017-11-28 12.55

25 År i kommunen

Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde 2017 fick 25 kommunanställda och 1 förtroendevald mottaga en minnesgåva från kommunen.

BFK
Yvonne Andersson
Marielle Dahlsten
Lena Åström
Marita Dahlström
Ulrika Sivertsson

Sociala
Cristine Wallander
Inger Söderholm
Catharina Martinsson
Anna Tjärnberg
Helen Wallström
Ingrid Olsson
Lena Nordqvist
Rikard Mattsson
Lynn Taftö
Marie Ygberg
Gunnel Solsten
Ann-Christine Svensson

Samhällsbyggnads
Gunilla Steen
Gunilla Persson
Maud Pålsson
Kerstin Hansson
Åke Westling

Arbete Aktivitet
Agneta Östlund Rensberg
Sven Jäderberg Arbete

Kansli
Anna Olsson

Förtroendevald
Hans-Olof Törnberg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-28 12.55
av Henry Jonasson