2016-12-19 15.59

Södra skolan ska inspekteras

Vid inspektion av lokalerna på Södra skolan och Härjedalens gymnasium har det uppmärksammats ett antal fukt- och/eller mögelskador.

För att undvika/minska eventuella besvär som detta kan medföra kommer ventilationen på Södra skolan och Härjedalens gymnasium att gå 24 timmar per dygn (från 16 december) under tiden som oberoende sakkunniga genomför en byggnadsteknisk utredning.

En extern kompetens är anlitad som börjar inventeringen i morgon den 20 december för att ta fram en åtgärdsplan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-12-19 15.59
av Henry Jonasson