2016-04-19 13.15

Informationsresa för investerare

Den 4-5 april var det 10 års jubileum för Härjedalens kommuns återkommande informationsresa som i år gick till Sveg, Lofsdalen, Funäsfjällen och Vemdalen.

Syftet är att tillsammans med näringslivets företrädare visa upp effekterna av genomförda investeringar samt informera om företagens och destinationernas framtidsplaner.

Deltagarna är främst investerare och finansiärer och då både privata och offentliga. Besök gjordes bl.a. på Lofsdalen Skybar där Ola Andersson berättade om hur samarbetet med Mackmyra utvecklar Lofsdalens varumärke och drar nya gäster till destinationen. I Vemdalen berättade Benny Larsson, Vemservice om fördelarna för ett verkstadsföretag i utveckling att vara etablerad på en turistort.

Se mera bilder från resan nedan

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-04-19 13.15
av Henry Jonasson