2016-05-03 16.41

Goda råd om mobilladdare

Ilona Lindkvist och Martin Jonsson arbetar på Räddningstjänstens i Jämtland. De har tagit fram ett informationsblad om mobilladdare, ”Goda råd om mobilladdare”.

Ilona berättar att man bör köpa originalladdare. Om man köper originalladdare så minskar risken för överhettning.

-Jag rekommenderar alla att ha flera brandvarnare hemma, helst en i varje rum. Brandsläckare är också viktigt att ha hemma, säger Ilona.

Tips:

  • Köp orginalladdare
  • Dra ut laddaren från uttaget när du laddat färdigt.
  • Ladda inte nattetid.
  • Lägg inga mobiler/laddare på brännbara material när du laddar.

Länk till broschyrPDF (pdf)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-05-03 16.41
av Ingela Kälvedal