2016-11-29 13.03

Förnyad satsning på Örndalen

Foto: International Alpine Design

Idag lämnar Örndalen Resort in en frivillig ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen i Östersund för ett förminskat projekt än det som ursprungligen planerades i Vemdalen. Det nya projektet innebär att skyddsavståndet till områdets örnpar fördubblas. Därmed bedöms inte längre någon dispens från artskyddsförordningen för kungsörn behövas. Ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår även i satsningen.

Se pressmeddelandePDF (pdf, 60.6 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-11-29 13.03
av Henry Jonasson