2016-03-14 10.13

Beslut om stöd till fiber

För första gången sedan 2013 har Länsstyrelsen nu kunnat fatta beslut om stöd till utbyggnad av fiberinfrastruktur på landsbygden. Härjedalens Kommun har tillsammans med byarna Glöte, Vemhån, Ytterberg, Remmen, Västansjö och Långå lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om stöd till finansiering av fiberutbyggnaden i byarna.

I Länsstyrelsens pressmeddelande finns bara 3 av byarna med men ansökan är godkänd i enlighet med inlämnad ansökan. Alla 6 byarna kommer alltså ingå i projektet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-03-14 10.13
av Henry Jonasson