2015-04-02 07.54

Subventionerade fotvård upphör

Kommunens subventionerade fotvård till ålderspensionärer och funktionsnedsatta upphör den 1 juli 2015. Under 2014 utnyttjade 868 personer denna subvention till en kostnad av 573 000 kronor.

Fotvård

-Att subventionera fotvård är inte en lagstadgad uppgift för kommunerna. Härjedalens kommun är en av få kommuner som haft förmånen att kunna bibehålla detta erbjudande så långt möjligt. För att bibehålla kvalitén i övriga verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde så är socialnämnden tvungen att prioritera lagstadgad verksamhet, säger ordförande för socialnämnden Anna-Lena Andersson.

Fotvård på remiss, på grund av sjukdom, berörs inte av beslutet. Får man remiss om fotvård ingår det i högkostnadsskyddet och utförs av Regionen.

Kontaktperson:
Socialnämndens ordförande Anna-Lena Andersson 070-2113806

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-02 07.54
av Ingela Kälvedal