2015-08-05 08.35

Nya vattenverk i Tännäs-Funäsdalen

Tännäs vattenförsörjning: Nuvarande vattenverk i Tännäs ligger för närvarande i källaren på en nerlagd skola som numera är ett privatägt fritidshus. Eftersom kommunen skall flytta från den lokalen så skall ett nytt vattenverk byggas på en tomt belägen nedanför den gamla skolan.

Det nya vattenverket hamnar ca 20 m lägre i höjd och gynnar ledningsnätet nere vid vattentäkten. Den nya placeringen av vattenverket blir till stor fördel även tryckmässigt i byn. Verket kommer att distribuera vatten från två befintliga vattentäkter.

Funäsdalen vattenförsörjning: Funäsdalens och Ljusnedals vattenförsörjning baseras för närvarande på ytvatten från Ljusnan. För att säkerställa dricksvattnets kvalitet och emotse det ökade behovet så har en ny vattentäkt tagits fram.  Kommunen har genomfört omfattande undersökningar, bland annat en 19 månaders lång provpumpning, under åren 2009-2013. Den nya vattentäkten är grundvattten ur en grusås.

Dessa två nya vattenverk kommer att byggas under åren 2015-2016.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-08-05 08.35
av Ingela Kälvedal