Kvalitetsarbete

Arbete pågår och denna sida kommer fortlöpande att utvecklas. Här kan ni läsa om kommunens kvalitet i korthet, SCB:s Medborgarundersökning samt en länk till förenklad version av årsredovisningarna.

Kortversion av årsredovisningen

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-04 16.23
av Anna Elfqvist