2017-05-19 19.16

Eventuella problem med dricksvattenleverans i Lofsdalen

UPPDATERING 19:12

Väg 311 och 502 är åtgärdade.
Dricksvattenleverans i Lofsdalen är även den säkrad.
Denna sida kommer inte längre att uppdateras.

 

Angående vägavstängningen väg 502 i Lofsdalen kan det bli problem med dricksvattenleveransen:

Om läget vid Kvarnån förvärras ytterligare kan vi behöva stänga av dricksvattenleveransen i västra delen av Lofsdalen. De som berörs av eventuell vattenavstängning är fastigheter belägna från Hovärksvägen & västerut mot Uppvallsområdet. Vi ber de boende i detta område att förbereda för eventuell vattenavstängning genom att tappa upp vatten för hushållsbehov.

 

UPPDATERING TRAFIKLÄGET 12:10

Väg 311 är öppnad enligt Trafikverket.
Arbete pågår på väg 502 och Trafikverket kommer att meddela när vägen åter är öppen för trafik. 

TRAFIKLÄGET 09:04

Trafikverket skriver på sin webbplats:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikmeddelande, Väg 502 från Sörvattnet till Lofsdalen i båda riktningarna i Jämtlands län (Z)

Meddelande: Vägen helt avstängd för genomfart mellan Sörvattnet och Lofsdalen på grund av översvämning och underminering.

Plats: Väg 502 från Sörvattnet till Lofsdalen i båda riktningarna i Jämtlands län (Z)

Tillfälliga begränsningar: Omledning: Från Sveg välj väg 504 mot Lillhärdal, vidare 573/1061 mot Särna.

Påverkan: Mycket stor påverkan

Starttid: 2017-05-18 20:23

Sluttid: 2017-05-20 16:00

Källa: Trafikverket - SE_STA_TRISSID_1_1871982

Trafikmeddelande, Väg 311 från Sörvattnet till Tännäs båda riktningarna i Jämtlands län (Z)

Meddelande: Översvämmad väg i höjd med Mälåsen. Vägen avstängd för genomfartstrafik.

Plats: Väg 311 från Sörvattnet till Tännäs båda riktningarna i Jämtlands län (Z)

Tillfälliga begränsningar: Omledning: Välj väg 84 från tännäs ner till Sveg sedan väg 504, 573, 1061 till Särna och omvänt för norrgående trafik.

Påverkan: Mycket stor påverkan

Starttid: 2017-05-18 21:26

Sluttid: 2017-05-19 12:00

Källa: Trafikverket - SE_STA_TRISSID_1_1872062

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-05-19 19.16
av Christoffer Fransson