Ställ en frågaAdressuppgifter
Önskar du brevsvar, skriv namn och adress. Vill du ha svar via e-post, skriv din e-postadress. Vill du vara anonym, fyll INTE i dina personuppgifter.


Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Din synpunkt/felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-22 10.53
av Anna Elfqvist