Järv

Järven, fordom kallad filfrasen, är en långtradande och hårdför jägare. Den hör till Härjedalens verkliga ursprungsfauna, antalet djur har varierat åtskilligt genom åren.
Den är Europas största mårddjursart. Som alla mårddjur är järvar för sin storlek mycket starka och stridbara. Den lever nästan uteslutande i ren fjällmiljö, men strövar då och då ut i skogarna nedanför fjällen, när den söker efter byten.

Järven strövar omkring också mitt på ljusa dagen och i synnerhet hannar drar fram över milsvida områden. Av de stora rovdjuren är järven den skyggaste som sällan eller aldrig kommer i närheten av bebyggelse. När den tvingas passera genom bebodda områden, lägger den som regel sina stråk genom de mest glesbefolkade delarna.

Liksom lodjuret jagar järven alltid ensam och attackerar gärna ren. Hur framgångsrik jakten blir avgörs ofta av snötäckets bärkraft. Ett poröst snötäcke gynnar järven eftersom den väger mindre och då bär dess förhållandevis breda tassar bättre än renens klövar. Järven är också, genom sin förmåga att stycka djurkroppar, en asätare av rang och den fungerar därför som en fjällnaturens hyena. Jakt på järv är för närvarande inte tillåten.

Copyright ©Härjedalens kommun Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

Järv

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-22 17.05
av Anna Elfqvist