Lokalkontoret Funäsdalen

Besöksadress: Vårvägen 5
Boxadress: Box 14
840 95 Funäsdalen
Tel: 0684-167 50
Fax: 0684-167 35

Öppettider:
Mån-fred 09.00-15.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00

Socialkontorets öppettider:
Tidsbokning sker hos Socialsekreterare i Hede.
Se telefonnummer nedan.

Förvaltning/titel

Namn

Telefon

E-post

Kansli

Anna Olsson

0684-167 50

E-post till respektive tjänstemän

Samordnare samiska

Titti Fjällgren

076-144 32 54

adresseras enligt följande:

Näringsliv

Malin Fjellgren

070-522 52 70

 

Byggnadsinspektör

Malin Lidberg

0684-167 23

Dubbelnamn och å, ä, ö etc. skrivs på

Byggnadsinspektör

Titti Fjällgren

0684-167 24

följande sätt:

Byggnadsinspektör

Joel Backman

0684-167 25

Anna-Lisa Andersson blir:

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

anna-lisa.andersson@herjedalen.se

Rektor vuxnas lärande

Cajsa Salomonsson

0684-164 00

Hèléne Jönsson blir:

Renhållning

Ida Dahl

0680-163 89

helene.jonsson@herjedalen.se

Drog/missbrukssamordnare

Agneta Roberts

070-365 25 10

 

Fastigheter

Johan Utas

0684-167 57

 

VA

Bengt Hjort

0684-167 58

 

VA

Ronnie Lidberg

0684-167 56

 

Gatuingenjör

Erik Bäckström

0684-167 27

 

Kökschef

Eva Tollin

0684-167 49

 

IT

Simon Berglund

0684-168 46

 

IT

Roger Staffansson

0684-167 44

 

Idrottskansliet finns även på lokalkontoret.
Cristina Persson, tel. 0684-167 81

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-03 11.11
av Henry Jonasson