Kommunkansliet

Kansliet har en samordnings- och servicefunktion med ansvar för dokumenthantering.

Kansliet genomför planerings- och utredningsarbete av övergripande och allmän karaktär.

Sekretariat
Planering, information och ärendeberedning.

Johan Höglund

Johan Höglund
Kommunsekreterare
Tel: 0680-161 94
johan.hoglund@herjedalen.se

Camilla Mehlqvist

Camilla Mehlqvist
Registrator
Tel: 0680-161 46
camilla.mehlqvist@herjedalen.se

Sara Johnsson

Sarah Johnsson
Nämndsekreterare/registrator
Tel: 0680-161 41
sarah.johnsson@herjedalen.se

Kommunarkivet

Kristina Pålsson

Kristina Pålsson 
Arkivassistent  
Tfn: 0680-161 32
kristina.pålsson@herjedalen.se 

Kontaktinformation
Postadress
Härjedalens kommun
Kommunkansliet
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-06 16.02
av Henry Jonasson