Feriearbete ungdom

Du som är född 1999 eller 2000 samt är folkbokförd i Härjedalens Kommun och som inte har något annat sommarjobb kommer i år ha möjlighet att ansöka om feriearbete.

Du ersätter ingen annan personal och det krävs inte att du på egen hand ska klara av arbetsuppgifterna, utan du får handledning och introduktion till de uppgifter du ska utföra.

Ansökan
Du ansöker om en plats via vår ansökningssida på webben (Länk till höger på den här sidan).
Du skapar en inloggning till "Mina sidor", där du kan gå in och ändra din ansökan fram tills sök-perioden stänger. Det är också där du kommer få besked om du har erbjudits något feriearbete.

Efter ansökningsperioden, kommer vi att matcha ansökningar mot arbetsställen, sen kommer du så snart som möjligt att få information om du erbjudits ett feriearbete.

Det är viktigt att du ger besked att du vill ha feriejobbet på ”Mina sidor”. Detta för att säkerställa att du accepterar erbjuden arbetsplats. Uteblivet svar kommer att betraktas som ett nej tack till feriearbete.

Glöm inte att kontakta handledaren innan din arbetsperiod börjar.

Perioder 2017:
19 juni – 7 juli
10 juli – 28 juli
31 juli - 18 augusti

Arbetstid
Information om arbetstiderna som gäller får du av den ansvarige arbetsledaren på din arbetsplats. Du får arbeta max 90 timmar på en treveckorsperiod vilket innebär 6 timmar/dag plus 30 minuters rast. Arbete utöver 90 timmar samt helgarbete ersätts ej.

Du som erbjuds arbete under första perioden behöver "jobba in" midsommarafton 23 juni (6 timmar) om du ska få full ersättning. Detta görs efter överenskommelse med arbetsgivaren.

Ingen lunchersättning utgår från kommunen.

Belastningsregistret
För dig som erbjuds arbete inom barnomsorg så krävs att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret innan du får påbörja ditt feriearbete.

Ett sådant utdrag beställer du själv från polisen (se länk till höger på denna sida). Tänk på att det tar upp till två veckor innan utdraget kommer hem till dig. När du har fått utdraget ska det lämnas in eller skickas till Arbetsmarknadsenheten.

Skicka det till "Arbetsmarknadsenheten, Medborgarhuset, 842 80 Sveg", eller lämna det till oss personligen på Svegsmon (Svegs Hälsocentral) -ta till höger direkt innanför entrén och titta efter skylten "Arbetsmarknadsenheten"

Ersättning (2016):
Ungdomar som fyller 17 år (eller mer) under året: 68 kr/tim
Ungdomar som inte fyller 17 år under året (om förekommande): 55 kr/tim
Feriearbeten inom vård: + 5 kr/tim

Närvarorapportering
Närvaro rapporteras på en tjänstgöringsrapport (finns i länk till höger på denna sida) Rapporten skickas till Arbetsmarknadsenheten snarast efter genomförd arbetsperiod. Fyll i antal genomförda arbetstimmar per dag, kom ihåg att summera!

VIKTIGT att din handledare skriver under rapporten och intygar din närvaro. Lönerapporten lämnas direkt efter avslutat feriejobb!

Löneutbetalning
För att kunna få lönen utbetald till ditt bankkonto måste du också anmäla ditt kontonummer till Swedbank (se länk i högermarginalen).

Anmälan ska skickas till Swedbank eller lämnas in på något av deras lokalkontor. Du kan kontakta oss om du vill ha ett svarskuvert.

Sista inlämningsdag för tjänstgöringsrapporten är den 7:e varje månad. Löneutbetalning sker enligt nedan under förutsättning att tjänstgöringsrapporten kommit in i tid och är korrekt ifylld.

Period 1: utbetalt den 27 juli
Period 2: utbetalt den 28 augusti
Period 3: utbetalt den 27 september

Om du kommer att tjäna mindre än 18 951kr under hela 2017 behöver du inte betala någon skatt. Fyll då också i den nedre delen på tjänstgöringsrapporten. (se även Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information)

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras till den ansvarige arbetsledaren och eleven själv anmäler eventuellt till Försäkringskassan om denne är anmäld där och är berättigad till sjukersättning. Sjuklön betalas inte ut av Härjedalens kommun.

Skyddskläder/Utrustning
Skyddskläder/utrustning tillhandahåller arbetsgivaren om så erfordras. Du som elev är försäkrad genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Kommunen har ingen försäkring som täcker arbetsgivarens inventarier (gräsklippare m.m.).

Kontaktuppgifter:
Arbetsmarknadsenheten/Feriejobbsgruppen
Medborgarhuset
842 80 Sveg
feriejobb@herjedalen.se

Ansökan

Länk till vår ansökningssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till "Mina sidor"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (för dig som redan har registrerat en ansökan)

Viktiga datum

  • 1 - 30 april: Ansökan för feriearbeten öppen
  • 19 juni: Första arbetsperioden börjar

Blanketter

TjänstgöringsrapportPDF (pdf, 96.1 kB)

Mall för ifyllande av tjänstgöringsrapportPDF (pdf, 110.9 kB)

KontoanmälanPDF (pdf, 65.5 kB)

(Kontoanmälan lämnas till Swedbank eller skickas till "Swedbank AB Sveg, Svarspost, Kundnr 25055005, 842 20 Sveg)

Utdrag belastningsregistretPDF (pdf, 59.6 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-01 00.00
av Henry Jonasson