Arbetsgivare

Sommaren 2018

I år kommer feriejobb att kunna erbjudas ungdomar som är födda under 2000 och 2001, och är folkbokförda i Härjedalens Kommun.

Perioder:
18 juni - 6 juli
9 juli - 27 juli
30 juli - 17 augusti

Vad innebär det att ha en feriejobbare?
Feriejobb genom kommunen är till för ungdomar som inte har något annat feriejobb under sommaren. Ungdomen får möjlighet att gå bredvid någon personal och pröva ett yrkesområde under en begränsad tid. Det är en chans för ungdomar att få prova på ett arbete inom ett yrkesområde som de tycker verkar intressant. Ungdomen ersätter ingen annan personal och det krävs inte att han/hon själv ska klara av arbetsuppgifterna, utan ska få handledning till de uppgifter han/hon ska utföra.

Ungdomarna ansöker om feriejobb på vår ansökningssida. Vi kommer därefter att matcha eleverna till arbetsplatser utifrån de riktlinjer vi antagit, och utifrån vad vi i övrigt bedömer lämpligt.

Vilka kan få feriejobbare?
Kommunala verksamheter, företag och föreningar, etcetera (caféer, restauranger, detaljhandel, camping, serviceföretag m.m.) kan anmäla intresse om att ta emot elever som feriejobbar. Ni anmäler ert intresse genom att fylla i vårt webformulär som finns under länken "Intresseanmälan" till vänster (läggs upp när vi är redo att ta emot intresseanmälningar).

Arbetsmiljö
En obligatorisk handledarträff med Arbetsmiljöverket som svarar på era frågor angående feriejobb, tider, ansvar, vad en elev får göra m.m., kommer att anordnas. Mer information kommer via mail till de arbetsgivare som anmält intresse att ta emot feriejobbare.​

Representant för arbetsplatsen och arbetsmarknadsenheten undertecknar en överenskommelse om att följa arbetsmiljölagens krav gällande ungdomar. Arbetsgivaransvaret har dock Härjedalens Kommun.

Arbetstid
Ungdomarna ska göra 90 timmar på en 3-veckors period. (Vi kommer inte att betala någon lön för arbetstid som överstiger 90 timmar). Ungdomarna får inte arbeta under helger.

Det är den ansvarige arbetsledaren på varje arbetsplats som bestämmer vilka arbetstider som gäller. Arbetstiden får normalt inte överstiga 6 tim/dag plus en 30 min rast.

Ungdomar som arbetar under den första perioden ska jobba in midsommarafton 22 juni (6 timmar) om han/hon vill ha fullt betalt för hela perioden. Detta görs efter överenskommelse med arbetsgivaren, inget helgjobb får utföras!

Ingen lunchersättning till ungdomen utgår från kommunen.

Närvarorapportering
Närvaro rapporteras på en tjänstgöringsrapport (finns till höger på denna sida) som är särskilt framtagen för feriejobb. Eleven eller arbetsledaren fyller i antal genomförda arbetstimmar (d.v.s räkna inte med lunchen) per dag. Kom ihåg att summera och skriva under. Rapporten skickas till Arbetsmarknadsenheten snarast efter genomförd arbetsperiod.

Adress:
Härjedalens Kommun,
Arbetsmarknadsenheten/Feriejobbgruppen
Medborgarhuset 842 80 SVEG

Telefon: 0680 – 163 67, 0680 – 176 66, 0680 – 163 83
E-post: feriejobb@herjedalen.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras till den ansvarige arbetsledaren och eleven själv anmäler eventuellt till Försäkringskassan om denne är anmäld där och är berättigad till sjukersättning. Sjuklön betalas inte ut av Härjedalens kommun.

Skyddskläder/Utrustning
Skyddskläder/utrustning tillhandahåller arbetsgivaren om så erfordras, i annat fall egna kläder. Samtliga elever omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Kommunen har ingen försäkring som täcker era inventarier (gräsklippare m.m.).

Tillåtna/otillåtna arbetsuppgifter
För de ungdomar som inte fyllt 18 år finns vissa specifika begränsningar kring arbetsuppgifter. I Arbetsmiljöverkets författningssamling 2012:3 finns på sidan 18 en sammanställning av arbetsuppgifter som är otillåtna för minderåriga att utföra. Observera att undantaget för handledarledd praktik inte är tillämpbart vad gäller feriejobben, då dessa inte definitionsmässigt är en del av ungdomarnas utbildning.

Ungdomar som fyllt 18 år är i lagens mening vuxna, och rent nominellt gäller därför inga på grund av ålder särskilda begränsningar. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller även för ungdomar.

Vi kan också för specifika arbetsmiljöfrågor rekommendera Arbetsmiljöverkets svarstjänst, telefonnummer 010 730 90 00

Viktiga datum

  • 22 januari - 23 mars: Intresseanmälan för att ta emot feriearbetare öppen
  • 18 juni: Första arbetsperioden börjar

Blanketter

TjänstgöringsrapportPDF (pdf, 235.8 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-26 13.42
av Anna Elfqvist