Nämnden för bildning, fritid och kultur

Nämnden för bildning, fritid och kultur upphörde 1 januari 2019. Styrdokument för verksamheten finns i kommunfullmäktiges och i kommunstyrelsens författningssamlingar, beroende på vilket av dessa organ som har fastställt dokumentet.

Författningssamling

Nr


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-11 18.08
av Åsa Evertsdotter