Kommunfullmäktige

FörfattningssamlingArbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 186 kB)Bestämmelers om kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationerPDF (pdf, 46.7 kB)Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevaldaPDF (pdf, 208 kB)Bestämmelser om utdelning av minnesgåvorPDF (pdf, 148.7 kB)Bestämmelser om kommunalt partistöd och oppositionsstödPDF (pdf, 141 kB)Bolagsordning för Härjegårdar Fastighets ABPDF (pdf, 49.8 kB)Föreskrifter för renhållning i Härjedalens kommunPDF (pdf, 1.1 MB)Handlingsprogram för alkohol- och drogpolitikPDF (pdf, 44.4 kB)Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF (pdf, 10.9 kB)Plan för bibliotek 2014-2018PDF (pdf, 378.9 kB)Plan för krishanteringPDF (pdf, 435.8 kB)Plan för kultur och fritid 2015--2018PDF (pdf, 175.5 kB)Policy för anskaffning av mobiltelefonerPDF (pdf, 43.8 kB)Policy för arbetsmiljön i Härjedalens kommunPDF (pdf, 331.6 kB)


Fördelning av arbetsmiljö-arbetsuppgifterPDF (pdf, 176 kB)

Policy för hemsändning av dagligvarorPDF (pdf, 45.5 kB)Policy för informationssäkerhetPDF (pdf, 50.4 kB)Policy för integrationsarbetetPDF (pdf, 291.2 kB)Policy för internationellt arbete och samverkanPDF (pdf, 37.4 kB)Policy för konsthanteringPDF (pdf, 24.4 kB)Policy för likabehandlingPDF (pdf, 213.5 kB)Policy, medarbetarpolicyPDF (pdf, 140.3 kB)Policy för medelsförvaltningPDF (pdf, 41.7 kB)Policy för miljö och övergripande miljömålPDF (pdf, 27.1 kB)Policy för miljöklassning av kommunens fordonPDF (pdf, 15.2 kB)Policy för projektPDF (pdf, 35.3 kB)Policy för resorPDF (pdf, 25.9 kB)Policy för rökfri arbetstidPDF (pdf, 15.7 kB)Policy för säkerhetPDF (pdf, 23.3 kB)Policy, säkerhet för för förtroendevaldaPDF (pdf, 169.2 kB)Policy för telefonhanteringPDF (pdf, 44.9 kB)Policy för upphanding (länsgemensam)PDF (pdf, 29 kB)Policy, bidragsnormer för kultur och fritidPDF (pdf, 134 kB)Program för handikappolitikPDF (pdf, 63.4 kB)Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare mandatperioden 2015-2018PDF (pdf, 331.6 kB)Reglemente för attest och utanordningPDF (pdf, 17.5 kB)Reglemente för demokratiprisetPDF (pdf, 115.6 kB)Reglemente för Härjedalens kommuns idrottpris och idrottsstipendiumPDF (pdf, 131.5 kB)Reglemente för Härjedalens kommuns kulturpris och kulturstipendiumPDF (pdf, 131.6 kB)Reglemente för Härjedalens NäringslivsrådPDF (pdf, 75.9 kB)Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionshindradePDF (pdf, 146.4 kB)Reglemente för krisledningsnämndPDF (pdf, 49.5 kB)Reglemente för näringslivsrådetPDF (pdf, 142.9 kB)Reglemente för revisionenPDF (pdf, 153 kB)Reglemente för samiska rådet Vaajman GïelePDF (pdf, 144.7 kB)Reglemente för ValnämndenPDF (pdf, 33.8 kB)Reglemente för överförmyndarePDF (pdf, 34.2 kB)Strategi för ITPDF (pdf, 20.7 kB)Taxa för avfallshanteringPDF (pdf, 684.3 kB)Taxa för framtagande av exploateringsavtalPDF (pdf, 746.4 kB)Taxa för torghandelPDF (pdf, 6.1 kB)                        

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-26 15.01
av Johan Höglund