Skadedjur

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ett ansvar enligt miljöbalken för att utreda och åtgärda problem med skadedjur och ohyra i de fastigheter eller verksamheter du ansvarar för.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare som inte sköter sina åtaganden enligt kan av kommunen föreläggas att vidta åtgärder eller betala vite.

Läs mer på vår sida om skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra i livsmedelsverksamheter

Förekomst av skadedjur och ohyra och rutiner för att förebygga detta är en av de saker som kommunen kontrollerar vid tillsynsbesök i livsmedelsanläggningar.

Läs mer om kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontaktuppgifter miljö- och byggavdelningen

Besök vår kontaktsida

E-tjänster, taxor och blanketter

Kontaktuppgifter Företagslotsen

Gå till Företagslotsens sida

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 16.47
av Sofia Rudeklint