2017-12-14 10.24

Projekt Fiber till byn

På grund av svårighet med att få in anbud vid de olika upphandlingarna m.m. kom arbetena i inte igång förrän i mitten av september 2017. Vi började med Vemhån och hade även planerat påbörja arbetena i Glöte under hösten. Kommunens entreprenör har hittills grävt ca 6 km av totalt ca 16 km i Vemhån. Arbetena i Glöte har inte påbörjas.

Eftersom tjälen redan hunnit krypa ner bortemot 40 cm vid infarter m m där marken är packad är det inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta arbetet nu. Grävningarna avbryts därför och fortsätter i vår så snart tjälen gått ur marken.

Vi beklagar de olägenheter som kan uppkomma på grund av att Skanova den 30 november lägger ned det fasta telefonnätet i några av byarna och därmed även möjligheten till uppkoppling mot internet via ADSL.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-14 10.24
av Henry Jonasson