Invigning av fiber mellan Norge och Sverige.

Invigningsbild

Torsdagen den 4 dec 2008 invigdes fiberförbindelsen med hög kapacitet mellan Fjällnäs i Sverige och Brekken i Norge.

Invigningen genomfördes på Vauldalens Fjellhotell under trevliga former där talare på plats varvades med talare via videolänkar samt demonstrationer av några användningsområden.

Staffan Eriksson, Härjedalen kommun samt Jon Indset, Infonett Röros A/S hälsade alla välkomna och berättade kort om vad detta Interreg-projekt har åstadkommit och betydelsen av finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfond, Länsstyrelse och kommunen för den svenska delen och Statliga IR-middler och kommunen för den norska delen.

Invigningsprocessen förrättades av kommunernas respektive kommunalråd, Lennart Olsson från Härjedalen och Hans Vintervold från Röros, genom att binda samman symboliska "bredband". Deras efterföljande tal kan sammanfattas i en övertygelse om att tillkomsten av denna fiberförbindelse underlättar för ett gränsöverskridande samarbete.

Videolänkar kopplades upp mot Trondheim och Fylkesordförande Tore Sandvik, Svenska regeringskansliet där näringsdepartementets politiskt sakkunnige, Henrik Hansson samt Magnus Axelsson som ansvarar för stöd till bredbandsutbyggnaden i Sverige, som gratulerade och talade om den stora betydelsen denna etablering får, både regionalt och nationellt.

Bland gratulanterna på plats var också länsrådet Uno Svaleryd från länsstyrelsen i Östersund som talade om Interreg-projekt och hur detta projekt är exempel på goda initiativ och från Oslo Per Morten Hoff, IKT Norge som bl.a. talade om regionens stora behov av robusta och snabba bredbandsförbindelser. En röd tråd för alla talare var att denna etablering är en viktig investering för framtiden.

Invigningsbild

Nätbyggarna, Sven-Eric Dahlgren från Härjeåns och Jon Indset från InfoNett, som även bildade projektets styrgrupp tillsammans med Staffan Eriksson Härjedalens kommun, presenterade hur projektet startade och hur fiberbygget gått till. Fibern har dels plöjts ner i mark och dels hängts upp i kraftledningar. På norska sidan har dessutom lagts sjökabel på en sträcka.

Ivar Brokhaug, Röros presenterade därefter ett antal demonstrationer. Via videolänk mot Brekken och Funäsdalen introducerades sydsamiska barn som samtalade på samiska och sjöng samiska sånger under ledning av Inez Rehnsberg och Karin Dorra. Bägge barngrupperna visades samtidigt på videoskärm.

Ett exempel på företagsnytta visades där byggfirman BEF gick igenom ett byggprojekt via videolänk där ledningen, Ivar Näs satt i Röros och arbetsledare Kristoffer Näs satt i Funäsdalen. Bägge var i bild och dokument, byggbilder och kalkylark gemensamt kunde bearbetas.

All teknik fungerade klanderfritt mycket tack vare gott samarbete mellan de norska och svenska teknik-teamen och inte minst tack vare den robusta höghastighetsfibern mellan Sverige och Norge !

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-12-15 07.50
av Henry Jonasson