Kulturstipendium och kulturpris

Här finns reglementet för kulturstipendium och kulturpris, antaget 2015.
Se reglementePDF (pdf, 13.2 kB)

Kulturstipendium

Härjedalens kommuns kulturstipendium utdelas till personer som visat lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Dessa skall antingen vara bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet ha nära anknytning till kommunen.

Kulturstipendiet kan även utdelas till grupp, organisation el dyl.

Kulturstipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium och beviljas för bestämt ändamål, dock ej för grundutbildning inom konstnärligt område.

Kulturstipendiet uppgår i år till 5 000 kr och så länge kommunfullmäktige ej anvisar annat.

Kulturpris

Härjedalens kommuns kulturpris utdelas till personer som erkänsla för
särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.
Dessa skall antingen vara bosatta inom kommunen eller genom sin
verksamhet ha eller ha haft nära anknytning till kommunen.

Kulturpriset kan även utdelas till grupp, organisation el dyl.

Kulturpriset uppgår i år till 10 000 kr och så länge kommunfullmäktige ej anvisar annat.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-24 09.37
av Sarah Tjärnås