Låneregler

På biblioteken i Härjedalen finns en hel del medier att ta del av.

Vi tillhandahåller, förutom ett stort bokbestånd, dagstidningar och tidskrifter, ljudböcker, DVD-filmer, musik-cd, m.m. Detta är helt kostnadsfritt.

Det går bra att låna bibliotekens publika datorer samt att göra utskrifter från dessa. Första 10 utskrifterna är gratis. Därefter kostar utskrifterna 1 kr/ark.

Du behöver ett lånekort hos oss för att kunna låna.
Det enda du behöver för att få ett lånekort är giltig legitimation samt någon form av kontaktuppgift (postadress och/eller telefonnummer). Kortet är en personlig värdehandling, vilket betyder att du är ansvarig för allt som lånas på det.

Lånetid: För en bok är lånetiden normalt 28 dagar. Finns tre eller fler reservationer på boken är lånetiden 14 dagar. För TV-spel och tidskrifter gäller 10-dagarslån. För DVD-filmer gäller 3-dagarslån. I regel kan omlån göras. Det går dock inte om mediet är reserverat av annan låntagare. Om lånetiden inte gått ut kan omlån göras via Internet. För att få hjälp och/eller om lånetiden gått ut går det bra att besöka biblioteket eller ringa.

Fjärrlån: Vissa böcker som inte finns på kommunens bibliotek kan beställas i lånedisken eller via mail. Låntagaren meddelas när boken kommit via e-mail eller telefon. Boken hämtas snarast. Lånetiden bestäms av ägande bibliotekets regler.

Krav: Efter lånetidens utgång skickas 4 krav ut. Om mediet fortfarande inte har återlämnats kommer räkning att skickas enligt bibliotekets avgifter. Om en låntagare trots upprepade krav inte återlämnar mediet (bok, CD-skiva, film etc.) blir låntagaren spärrad. Spärren hävs när lånet lämnas tillbaka eller när utskickad räkning har betalats.

Avgifter 2017-07-07, ersättning av:

Borttappat lånekort

10 kr

Vuxenbok (skönlitteratur)

200 kr

Vuxenbok (facklitteratur)

350/500 kr

Barnbok

125 kr

CD-skiva

125 kr (+50 kr/extra skiva)

DVD och TV-speL

500 kr

Bok på CD (vuxen)

200 kr

Bok på CD (barn)

150 kr

Tidskrift

20 kr

Fjärrlån

Avgift bestäms av ägande bibliotekets regler.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-21 13.00
av Henry Jonasson