Nominera- Ansök

Förslag/ansökan till idrottspris eller idrottsstipendiet, med motivering, skall vara Nämnden för bildning, fritid och kultur, Medborgarhuset, 842 80 SVEG tillhanda senast 2017-10-20.

Upplysningar lämnas av Patrik Byström, kulturchef tfn 0680-161 27 eller Fritidskontoret tfn 0680-161 26.

IdrottsprisetNedanstående är frivilligt.IdrottsstipendiumNedanstående är frivilligt.Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-04 14.08
av Henry Jonasson