2018-03-13 15.23

Justering har ägt rum, socialnämndens arbetsutskott den 2018-03-13

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 mars 2018  är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-13

Paragrafer

23-37

Anslaget publicerades

2018-03-13

Anslaget avpubliceras

2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokollet webbpubliceras ej.

Hur man överklagar detta beslut

Hur man överklagar

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-13 15.23
av Belinda Härjebäck