Logotyper

Logotyp Härjedalens kommun

Identitetssystemet har flera byggstenar som tillsammans utgör den visuella identiteten; logotyp, teckensnitt, färger, bilder och grafiskt element. Kommunens grafiska profil används främst för att tydliggöra kommunens verksamhet.

När Härjedalens kommun bildades 1974 övertogs landskapsvapnet som symbol. Vapenbilden har använts sedan freden i Brömsebro 1645 då Härjedalen blev svenskt, till en början enbart som sigill. Kopplingen till landskapets urgamla myrjärnshantering är tydlig och bilden beskrivs 1885, då vapnet blev officiellt fastställt, som ett svart städ med tång och hammare.

Här hämtar du logotypen i eps-format

Härliga Härjedalenöppnas i nytt fönster
Härliga Härjedalen (samiska)öppnas i nytt fönster
Härjedalens kommun 2 radersöppnas i nytt fönster
Härjedalens kommun 3 radersöppnas i nytt fönster
ProfilprogramPDF (pdf, 13.1 MB)

Frågor:
Kontakta Information, kommunledningsförvaltningen.
webmaster@herjedalen.se

Logotyp Härjedalens kommun 1 raders
Logotyp Härjedalens kommun 2 rader

Logotyp Härliga Härjedalen​

Platssymbolen Härliga Härjedalen används i samband med kommunikation och aktiviteter som berör platsen Härjedalen, till exempel när man talar om omgivningen, naturen, aktiviteter, turismen eller kulturen.

Platssymbolen är en slags kvalitetsstämpel för platsen och hjälper till att profilera Härliga Härjedalen.

Det är fritt för alla företag, destinationer och organisationer att använda platssymbolen Härliga Härjedalen i samråd med kommunen. Symbolen tillhör platsen Härliga Härjedalen och inte kommunen.

Logotyp Härliga Härjedalen
Kontaktinformation
Anna Elfqvist
Tel. 0680-161 74
anna.elfqvist@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-05 14.07
av Anna Elfqvist