2018-04-19 10.05

Kommunfullmäktige sammanträder på Camp Sveg den 23 april 2018

Den 23 april 2018 klockan 13:00 sammanträder Härjedalens kommunfullmäktige på Camp Sveg (f d Folkets Hus) i Sveg.

Allmänheten har möjligheten att vid kommunfullmältiges sammanträden ställa frågor om den kommunala verksamheten till kommunfullmäktiges ledamöter. En fråga ska vara skriftlig och undertecknad och lämnas in till kommunkansliet eller fullmäktiges presidium senast dagen innan sammanträdet.

Vid det aktuella sammanträdet kommer även en allmänpolitisk debatt att hållas.

Handlingar i samtliga ärenden förvaras på kommunkansliet.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Tid

13:00

Plats

Camp Sveg, Sveg

Föredragningslista

Klicka härPDF (pdf, 127.4 kB)

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-19 10.05
av Johan Höglund