2018-04-09 11.39

Justering har ägt rum. Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott sammanträde 2018-04-09

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2018-04-09 är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-09

Paragrafer

38-46

Anslaget publicerades

2018-04-09

Anslaget avpubliceras

2018-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokollet webbpubliceras inte

Hur man överklagar detta beslut

Information om hur man överklagar ett beslut

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-09 11.39
av Belinda Härjebäck