Förtroendevalda hos oss

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Styrelser och nämnder           

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Krisledningnämnd
Nämnden för bildning, fritid och kultur
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnd

Övrigt

Revisorer

Kontaktinformation


Kommunalråd
Anders Häggkvist (C)
Tel: 070-339 13 51

Kommunalråd  &
Ordförande
Miljö- och byggnämnden
Thomas Wiklund (M)
Tel: 070-624 84 38

Ordförande
Nämnden för bildning, fritid och kultur
Gunnar Hedin (C)
Tel: 070-206 19 36

Ordförande
Socialnämnden
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Tel: 070-211 38 06

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-22 08.43
av Sarah Tjärnås