Miljö- och byggnämndens kallelse

Datum

Förslag/Beslut

2018-02-15

KallelsePDF (pdf, 15.8 kB)

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras numera inte på hemsidan eftersom vi vill minimera risken att personuppgifter publiceras i strid med personuppgiftslagen.

Protokoll från nämndens sammanträden kan beställas hos miljö- och byggavdelningen via e-post; miljo.bygg@herjedalen.se.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-12 08.48
av Sarah Tjärnås