Miljö- och byggnämndens kallelse

Datum

Föredragningslista

20 september 2018

Mbn 2018-09-20PDF (pdf, 12.5 kB)

 

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras numera inte på hemsidan eftersom vi vill minimera risken att personuppgifter publiceras i strid med personuppgiftslagen.

Protokoll från nämndens sammanträden kan beställas hos miljö- och byggavdelningen via e-post; miljo.bygg@herjedalen.se.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-14 09.08
av Sarah Tjärnås