Medborgarpanelen

Ny startar Härjedalens kommun ett försök med medborgarpanel. Medborgarpanel är ett sätt att förnya formerna för demokrati och delaktighet. Syftet är att få fler engagerade i lokala frågor.

Vilka får vara med?
Medborgarpanelens deltagare ska vara 16 år eller äldre, bo i kommunen och inte vara aktiva i någon av kommunens politiska nämnder eller kommunfullmäktige. Man får möjlighet att lämna synpunkter och idéer i aktuella frågor som rör Härjedalens kommun. Detta görs bekvämt genom enkäter via internet. Alla som är intresserade kan anmäla sig till panelen.

Påverka politiken
De åsikter som panelen framför kommer att vara en del av underlagen för tjänstemän och förtroendevalda då besluten fattas. Du får naturligtvis veta vad medborgarpanelen har tyckt i en fråga. Det presenteras här på hemsidan.

Rapporter
En rapport med panelens svar och ansvarig förvaltnings kommentarer sammanställs för varje fråga. Ansvarig förvaltning, nämnd och kommunstyrelsen tar del av rapporterna.

Anmäl dig!
Anmäl dig till medborgarpanelen så får du möjlighet att tycka till vid nästa frågetillfälle.

Så hanteras personuppgifter
Personuppgifter kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna om vilka som är med i panelen är offentliga. Det kommer dock inte vara möjligt att spåra vad en enskild person har lämnat för synpunkter.

Fullmäktigemöte
Medborgarpanel

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-18 11.27
av Henry Jonasson