Politik & dialog

Här kan du läsa

  • om hur beslut tas i kommunen,
  • vilka politiker som fattar beslut
  • vilka beslut politikerna fattat
  • hur kommunens medborgare kan vara med och påverka och utöva sina demokratiska rättigheter.
  • för varje dag vilka handlingar som kommer in till och skickas från kommunen.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-24 16.01
av Henry Jonasson