Tobakstillsyn

Anmälan om tobaksförsäljning

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker enligt 12a § tobakslagen (1993:581).

Den 1 juli 2002 trädde denna ändring i tobakslagen i kraft (2002:281).

Anmälan skall göras till miljö- och byggförvaltningen på anvisad blankett.

För frågor eller önskemål om tillsänd anmälningsblankett kontakta miljö- och byggförvaltningen tel. 0680-161 24 el 161 08 miljo.bygg@herjedalen.se

Tobak
Kontaktinformation
Frågor besvaras av:
Tina Dyrvold-Carlsson
Tel: 0680-161 24

tina.dyrvold-carlsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-14 10.30
av Henry Jonasson