Tobak och e-cigaretter

Ärenden som avser försäljning av tobak handläggs av Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning. Miljö- och byggavdelningen har även tillsyn över tobaksförsäljning.

Tobakslagen reglerar vad som krävs för att få sälja tobak. Tobakslagens syfte är att begränsa tobakens skadeverkningar. Ett stort fokus ligger på att senarelägga tobaksdebuten. Det är till exempel förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år, och tobaksvaror utan varningstexter får inte säljas till konsument.

Tobakslag (1993:581) till och med den 30 juni 2019

Anmälan om tobaksförsäljning

Anmälan om tobaksförsäljning sänds via mail till mob@berg.se eller med post till Miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset, 842 80 Sveg. Anmälan avser försäljning till och med den 30 juni 2019. Efter 1 juli 2019 krävs en ansökan om tillstånd enligt den nya tobakslagen.

Rökfria miljöer

Enligt tobakslag (1993:581) får rökning får inte förekomma på följande platser:

  • Miljöer som är avsedda för verksamhet för barn eller ungdom, såsom skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
  • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Kollektivtrafik.
  • Restauranger och andra serveringsställen.
  • Andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.
  • Hotell, sovkupéer och tillfälliga bostäder.


Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter från och med den 1 juli 2019

Ansökan om försäljningstillstånd för tobak

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Har du redan anmält tobaksförsäljning får du fortsätta försäljningen, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Rökfria miljöer

I och med den nya lagen kommer det att vara förbjudet att röka exempelvis utanför entréer till rökfria lokaler, vid busshållplatser och taxizoner, på uteserveringar och på inhägnade platser utomhus såsom idrottsplatser och lekplatser. Kommunen kommer att bedriva tillsyn över rökfria miljöer. Den som är ansvarig för platsen där rökförbudet finns är också ansvarig för att lagen efterföljs.

Hela tobakslagen (1993:581) kan du läsa härlänk till annan webbplats:

Hela Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter kan du läsa härlänk till annan webbplats:

Information kring tillsyn och regelverk hittar du härlänk till annan webbplats:

De blanketter som behövs för att söka försäljningstillstånd för tobak enligt den nya tobakslagen kommer att finnas tillgängliga från och med den 1 juli 2019.

Tobak
Kontaktinformation
Frågor besvaras av:
Tina Dyrvold-Carlsson
Tel: 0680-161 24

tina.dyrvold@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-04 13.30
av Anneli Floberg