Tobak och e-cigaretter

Om du vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter ska du göra en anmälan till kommunen innan du börjar.

NY INFORMATION TILL DIG SOM SÄLJER TOBAK

Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i korthet:

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansökan om tillstånd.
Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Prövningsavgiften för ett tillstånd för tobaksförsäljning är 10 000 kronor. Om du har anmält tobaksförsäljning före årsskifter 2018/2019 är prövningsavgiften 7 000 kronor. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunens behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis polisen, skatteverket och kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria utemiljöer

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Blankett för tillståndsansökan för den nya tobakslagen kommer att  finnas tillgänglig från 1 juli 2019.

Om du har frågor om de nya reglerna är du välkommen att kontakta kommunens miljö- och byggavdelningen.

Tobak

Villkor för försäljning

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du får inte sälja tobak till någon som du misstänker ska langa tobaken till någon som är under 18 år.
  • Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedda med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.
  • Förpackningar till snus och andra rökfria tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsument ska ha en hälsovarning.
  • Förpackningar till övriga tobaksvaror för rökning som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedda med märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.
  • Förpackningar till örtprodukter för rökning som är avsedda att säljas till konsument ska ha en hälsovarning.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller anslag inne i butiken eller i fönster eller på fasaden. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning. Du får inte heller göra reklam i tidningar och tidskrifter.

Program för egenkontroll

Du som har en butik som säljer tobak måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verskamhet att följa reglerna i tobakslagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du ska sälja tobak. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för all personal i din butik.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

E-cigaretter

Villkor för försäljning

Om du vill säja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan till kommunen innan du börjar.

Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningshållare (2017:425) började gälla den 1 juli 2017. Lagen handlar bland annat om e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Länk till blanketten för detta finns. Du ska även bifoga ett egenkontrollprogram.

Regler i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Nedan följer en sammanfattning:

18-årsgräns

  • Du får inte sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år. Du får inte heller sälja e-cigaretter till någon som du misstänker ska langa e-cigaretterna eller påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förse med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller anslag inne i butiken eller i fönster eller på fasaden. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning. Du får inte heller göra reklam i tidningar och tidskrifter.

Program för egenkontroll

Du som har en butik som säljer e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för all personal i din butik.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Om försäljningsstället byter ägare behöver en ny anmälan göras.

Blankett för tillståndsansökan finns e-tjänster, taxor och blanketter.

Till anmälan ska även bifogas ett egenkontrollprogram för försäljning. Blankett för tillståndsansökan för den nya tobakslagen kommer finnas tillgänglig från
1 juli 2019.

Tobak
Kontaktinformation
Frågor besvaras av:
Tina Dyrvold-Carlsson
Tel: 0680-161 24

tina.dyrvold@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-29 13.11
av Anneli Floberg