Taxor & Blanketter, Miljö och Hälsa

Härjedalens kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 Sveg
Tel: 0680-161 50 Fax: 0680-169 66
miljo.bygg@herjedalen.se

Blanketter

Serveringstillstånd

 

Miljöskydd

Anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om krossningss- och sorteringsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om installation/avinstallation av cisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om uppläggning av avfall/användning av avfall för anläggningsändamållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Eget avlopp

1 Ansökan-anmälan för ny eller ändrad avloppsanordningPDF (pdf, 22.4 kB)

2 Vattentäktsredovisning och hörande av grannar för eventuella synpunkterPDF (pdf, 38.9 kB)

3 GranneyttrandeavloppPDF (pdf, 27.8 kB)

4 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-infiltration (efterpolering)PDF (pdf, 31.6 kB)

5 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-modulinfiltrationPDF (pdf, 32 kB)

6 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-markbädd (efterpolering)PDF (pdf, 32 kB)

7 Teknisk beskrivning för slamavskiljare och modulmarkbäddPDF (pdf, 33.4 kB)

8 Teknisk beskrivning för minireningsverk-fosforavskiljare med efterpoleringPDF (pdf, 33.6 kB)

9 Teknisk beskrivning för sluten tankPDF (pdf, 29.2 kB)

10 Slutredovisning av avloppsanordningPDF (pdf, 54.2 kB)

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Förbrännings-, torr-, förmultnings-, latrintoalett) 

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall / uppehållPDF (pdf, 108 kB)

 

Värmepump

Värmepump, anmälan och informationPDF (pdf, 114.7 kB)

Granneyttrande, bergvärmePDF (pdf, 66.3 kB)

Servitutsavtal, ytjordvärmePDF (pdf, 35.7 kB)


PCB

Information om inventering och sanering av PCBPDF (pdf, 44.9 kB)

Inventering av PCB-förekomstPDF (pdf, 90.3 kB)

Anmälan om PCB-sanering av fogmassorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PCB-sanering, redovisningPDF (pdf, 80.4 kB)

 

Hälsoskydd

Anmälan av verksamhet, 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF (pdf, 121.5 kB)

Kompostering av köksavfallPDF (pdf, 315 kB)

Uppehåll i hämtningPDF (pdf, 535.8 kB)

Bortskaffande av avfall på egen fastighetPDF (pdf, 107.1 kB)

Tillstånd djurhållning, ansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 50.2 kB)

Tobaksförsäljning, anmälanPDF (pdf, 74 kB)

..... Bilaga egenkontrollprogram (tobaksförsäljning)PDF (pdf, 91.7 kB)

Anmälan om nedgrävning av djurPDF (pdf, 50.7 kB)

 

Livsmedel

Livsmedelslokal, anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 53 kB)

Dricksvatten, anmälan om registrering av dricksvattenanläggningPDF (pdf, 226.9 kB)

Livsmedelslokal, ansökan om godkännande av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 155.1 kB)

Bilaga till ansökan om godkännande av livsmedelslokal, beskrivning av system för egenkontrollPDF (pdf, 118.7 kB)

Ändring av livsmedelsanläggning, anmälanPDF (pdf, 144.4 kB)

Upphörande av livsmedelsverksamhet, anmälanPDF (pdf, 37.8 kB)

 

Klagomålsanmälan

KlagomålsblankettPDF (pdf, 93.1 kB)

 

Taxor

klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Miljö och Hälsa

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2011-02-07 12.55
av Henry Jonasson