Miljöskydd

Det finns många olika verksamheter som kan påverka miljön. Miljöfarlig verksamhet kan vara bensinstationer, fordonstvättar, lantbruk, vindkraftverk eller industriföretag som använder kemikalier. Det kan också vara en åtgärd, som att gräva i förorenad mark eftersom grävarbetet i sig kan innebära risk för spridning av en förorening. Mer information om vissa miljöfarliga verksamheter finns i menyn till vänster.

Miljölagstiftningen
Miljöbalken är den svenska miljölagstiftningen. Den gäller för all användning av mark, byggnader eller anläggningar, som på ett eller annat sätt kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för människors hälsa eller miljön

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-14 10.29
av Henry Jonasson