Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning

Miljö och byggförvaltningens ansvar

Miljö- och byggförvaltningen handlägger bygglov, anmälningsärenden, planärenden, va-frågor, tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och kemikalier, tobak och serveringstillstånd.

Förvaltningen hjälper också allmänheten med energirådgivning.

Ring före besök.

Officiell mejladress: mob@berg.se

Arbetsbelastningen är under vår och sommar hög. Lämna ansökan i god tid för att ärendet ska hinna behandlas innan sommaren.

Alllmänna frågor

Placeringsort

Namn

Telefon

Sveg

Administration

Anneli Floberg

0680-162 53

Sveg

Administration

Elisabeth Melin

0680-161 50

Sveg

Administration

Maria Busk

0687-163 94

Svenstavik
Administration,

nämndssekreterare

Moa Svensson

0687-161 71


Bygg

Placeringsort

Namn

Telefon

Sveg

Byggnadsinspektör

Anna Fasth

0680-162 83

Hede

Byggnadsinspektör

Fredrik Ekroth

0680-162 22

Funäsdalen

Byggnadsinspektör

Helena Bergström

0684-167 32

Hede

Byggnadsinspektör

Joel Backman

0684-167 25

Svenstavik

Byggnadsinspektör

Linnea Haggren

0687-161 51

Funäsdalen

Byggnadsinspektör

Malin Lidberg

0684-167 23

Hede

Byggnadsinspektör

Marcus Hemmingsson

0687-161 57

Svenstavik

Byggnadsinspektör

Peter Backman

0687-169 63

Svenstavik
Byggnadsinspektör

Peter Frånberg

0687-161 63

Sveg

Byggnadsinspektör

Urban Rooth

0680-161 15

Sveg

Byggnadsinspektör

Victor Wallén

0680-161 12

Sveg

Byggnadsinspektör

William Wennerkvist

0680-163 64


Plan

Placeringsort

Namn

Telefon

Sveg

Planingenjör

Britt-Mari Nordstrand

0680-161 42

Funäsdalen

Stadsarkitekt

Eli Larsdotter Brynhildsvoll

0687-161 79

Funäsdalen

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Svenstavik

Planingenjör

Freddy Martinsson

0687-161 69


GIS och mätningPlaceringsort

Namn

Telefon

Funäsdalen

Mätingenjör

Emil Björklund

0684-167 79

Hede

GIS-tekniker

Johan Essvik

0680-163 93

Hede

GIS-strateg

Kent Romppala

0680-162 92


Miljö och hälsa

Placeringsort

Namn

Telefon

Svenstavik

Miljöinspektör

Aino Melamies Nordin

0687-161 61

Svenstavik

Miljöinspektör

David Carlsson

0687-161 54

Hede

Miljöinspektör

Helena Bondesson

0680-162 12

Funäsdalen

Miljöinspektör

Jenni Olsson Qvist

0684-162 21

Sveg

Miljöinspektör

Jennifer Svensson

0680-163 87

Sveg

Miljöinspektör

Lennart Engman

0680-162 95

Svenstavik

Miljöinspektör

Simon Bengtsson

0687-161 52


Livsmedel, tobak, folköl och läkemedel

Placeringsort

Namn

Telefon

Sveg

Livsmedelsinspektör

Anders Eslind

0680-162 78

Svenstavik

Livsmedelsinspektör

Anette Roth

0687-161 73

Svenstavik

Livsmedelsinspektör

Catrin Silfver

0687-161 55

Hede

Livsmedelsinspektör

Tina Dyrvold Karlsson

0680-161 24


Alkoholhandläggare, serveringstillstånd

Placeringsort

Namn

Telefon

Funäsdalen

Alkoholhandläggare

Lisa Ahlstedt

0684-163 49

Svenstavik

Alkoholhandläggare

Åsa Eising

0687-162 52


Kalkning, miljöövervakning, fiskefrågor

Placeringsort

Namn

Telefon

Hede

Miljöinspektör

Janne Gabrielsson

070-594 16 06

Svenstavik

Miljöinspektör

Leif Rodhe

070-649 84 39


Miljö- och byggchef

Namn


Telefon

Cilla Gauffin


0687-163 50


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-14 10.31
av Henry Jonasson