Miljö- och byggförvaltningen

Gemensam miljö- och byggavdelning med Bergs kommun

Den 1 januari 2019 är officiellt startdatum för samverkan mellan Bergs och Härjedalens kommuner i miljö- och byggfrågor. Den nya gemensamma miljö- och byggavdelningen har kontor i Svenstavik, Sveg, Hede och Funäsdalen.

Nya kontaktväggar till miljö- och byggavdelningen

Den största skillnaden är att handläggare från Härjedalens kommuns miljö- och byggförvaltning byter mejladresser från @herjedalen.se till @berg.se.

Officiell mejladress till miljö- och byggavdelningen är mob@berg.se. Alla handläggare har kvar samma telefonnummer. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns webbplats.

Miljö och byggförvaltningens ansvarsområde

Vi handlägger bygglov, anmälningsärenden, planärenden, va-frågor och trafikfrågor. Vidare ansvarar förvaltningen för tillsyn och handläggning av ärenden inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och kemikalier samt tobak och alkohol (serveringstillstånd).

Förvaltningen hjälper också allmänheten med energirådgivning.
Ring gärna före besök (kan även nås via mail).

Vid mejlkontakt använd i första hand miljö- och byggförvaltningens gemensamma mejladress; mob@berg.se

Arbetsbelastningen är under våren/sommaren hög på miljö- och byggförvaltningen. Lämna din ansökan i så god tid som möjligt, för att ärendet ska hinna behandlas under sommaren

Titel

Namn

Telefon

Byggnadsinspektör/handläggare

Anna Fasth

0680-162 83

Byggnadsinspektör/handläggare

Fredrik Ekroth

0680-162 22

Byggnadsinspektör/handläggare

Helena Bergström

0684-167 32

Byggnadsinspektör/handläggare

Joel Backman

0684-167 25

Byggnadsinspektör/handläggare

Malin Lidberg

0684-167 23

Byggnadsinspektör/handläggare

Urban Rooth

0680-161 15

Byggnadsinspektör/handläggare

Victor Wallén

0680-161 12

Byggnadsinspektör/handläggare

William Wennerkvist

0680-163 64

Mätingenjör

Emil Björklund

0684-167 79

Planchef

Britt-Mari Nordstrand

0680-161 42

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Miljöinspektör

Helena Bondesson

0680-162 12

Miljöinspektör

Jennifer Svensson

0680-163 87

Miljöinspektör

Lennart Engman

0680-162 95

Miljöinspektör

Tina Dyrvold-Carlsson

0680-161 24

Livsmedelsinspektör

Anders Eslind

0680-162 78

Alkoholhandläggare

Lisa Ahlstedt

0680-163 49

Administratör

Anneli Floberg

0680-162 53

Assistent

Elisabeth Melin

0680-161 50


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-14 10.31
av Henry Jonasson