Vilda djur

Om vilda djur vistas bland bebyggelse kan de ibland upplevas som störande. Ibland kan det gå att komma till rätta med problemen genom att skrämma eller försvåra för djuren att vistas på din fastighet.

Om det inte fungerar eller om djuret är sjukt eller skadat kan det ibland vara aktuellt med skyddsjakt.

Kontakta då Härjedalens kommun direkt på 0680-161 00 eller
via mob@berg.se

Skyddsjakt är det Naturvårdsverket som har ansvar för och Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på rovdjur. För skyddsjakt på stora rovdjur är det till Länsstyrelsen du ska vända dig till.

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Skyddsjakt/länk till annan webbplats

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-15 11.14
av Anneli Floberg