Nedgrävning av döda djur

Hantering
Döda lantbruksdjur och hästar ska tas om hand på ett säkert sätt för att undvika att smittsamma sjukdomar sprids och att omgivningen besväras. Ett dött djur ska till exempel alltid förvaras skiljt från eventuella övriga djur i besättningen och på ett sätt så att vilda djur och fåglar inte kan komma åt kroppen.

Insamling
Insamling av döda lantbruksdjur samordnas av Svensk Lantbrukstjänst AB genom avtal med lokala entreprenörer som kör turer och hämtar upp kadaver i respektive län. De entreprenörer som arbetar för Svensk Lantbrukstjänst kan också hjälpa till med avlivning av djur.

Nedgrävning
Generellt är det i Sverige inte tillåtet att gräva ned kadaver. Vissa områden är undantagna det förbudet och Härjedalens kommun är i ett sådant. Här är det tillåtet att gräva ned kadaver, slaktbiprodukter från ren samt slaktavfall från hemslakt. Innan djuret grävs ned behöver det anmälas till kommunens miljö- och byggförvaltning som behöver godkänna den tänkta platsen. Kommunen har tillsynsansvar och kan komma att säga nej om platsen inte är lämplig. Blanketten hittar du härPDF (pdf, 50.7 kB).

Länk till blankett för anmälan om nedgrävning av döda djur. Mer information hittas hos Svensk Lantbrukstjänst http://www.svensklantbrukstjanst.se/länk till annan webbplats

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-28 17.02
av Jennifer Svensson